concerto strumentale

CONCERTO STRUMENTALE  is een barokensemble, waarin het orgel, naast het meer traditionele klavecimbel, een belangrijke rol vervult, zowel solistisch als in de basso continuo. De vaste bezetting bestaat voorts uit twee violen, altviool, cello en contrabas, in feite een klein strijkorkest. Alle spelers hebben rijke ervaring opgebouwd als aanvoerders en solisten in gespecialiseerde barokorkesten en -ensembles.
Concerto Strumentale kan in deze bezetting, eventueel in samenwerking met solisten, een groot deel van het instrumentale repertoire uit de barok en de klassieke periode uitvoeren. Aangevuld met blazers en zangers worden ook cantates uitgevoerd van Buxtehude, Bach en Händel en zelfs de Johannes Passion van Bach.
Een specialiteit in het repertoire van het ensemble, vormen de gereconstrueerde orgelconcerten van Bach, die al met veel succes zijn uitgevoerd in o.m. het festival in Spa, voor de Philharmonie te Brussel, in het Festival Oude Muziek te Utrecht en in een Bachfestival in de Doelen te Rotterdam.
De muzikale leiding berust bij Reitze Smits, die tevens als solist optreedt.

Enkele voorbeelden van programma’s:
Tenzij apart vermeld speelt Concerto Strumentale in de basisbezetting (2 violen, altviool, cello, contrabas en orgel/klavecimbel)

1  Orgelconcerten Bach
2  Kunst der Fuge, Bach
3  De Keus van Anna Magdalena, Bach
4  Cantates, Johannes Passion, Bach
5  “Bij Bach op schoot” (Mozart en Bach’s zonen – Mozart and Bach’s sons)
6  Mozart
7  De Grote Drie – The big three (Bach, Händel, Scarlatti)
(Zie gedetailleerde beschrijvingen onderaan)


CONCERTO STRUMENTALE is a baroque ensemble in which the organ, as well as the more common harpsichord, takes a central role, both as a continuo instrument as well as in solo concerti. The single scoring, today accepted as historically accurate, also includes two violins, viola, ‘cello and double bass, together forming a small orchestra. All of the group’s members players are experienced leaders and soloists in baroque orchestras and ensembles.

Concerto Strumentale’s instrumentation is often enlarged through the addition of wind instruments and singers and the group is therefore able to perform a large proportion of the baroque and early classical repertoire, including the cantatas and St. John Passion of Bach.

The ensemble has been particularly noted for its “reconstructed” Bach organ concerti. This repertoire is unique in that it brings to life the historical possibility of the best music for organ and orchestra, music probably played by Bach himself. This repertoire has been performed at prestigious venues including the Early Music Festival in Utrecht and at Bozar in Brussels.

The ensemble is directed by Reitze Smits.

Sample Programmes:
1  Bach, Organ concertos
2  Bach, Kunst der Fuge
3  Bach, Anna Magdalena’s choice
4  Bach, cantatas and St. John Passion
5 “On Bach’s knees”
6 Mozart (and Bach’s sons)
7 The big three: Bach, Händel, Scarlatti

(unless indicated otherwise, Concerto Strumentale performs using the basic scoring of strings and organ/harpsichord)


Details:

1  ‘Reconstructies’ van Orgelconcerten van Bach – ‘Reconstructions’of Organ concertos by Bach
Eigen ‘reconstructies’ naar Sinfonia’s uit Cantates en delen van Clavecimbelconcerten.
Own ‘reconstructions’ after sinfonia’s from cantatas and movements from harpsichord concertos.

1 Concert in D groot – Concerto in D major                                                                                                           allegro (naar BWV1045)
adagio (naar BWV 29/120a)
presto (naar BWV 29/120a)

2 Concert in G groot (naar aria’s voor tenor met strijkers)
Concerto in G major (after aria’s for tenor and strings)                                                                                    allegro (naar BWV 74,5)
andante naar BWV 1049/1057)
allegro (naar BWV1,5)

3 Concert in d klein –   Concerto in d minor                                                                                                         allegro (naar BWV 35)
adagio (naar BWV 169)
presto (naar BWV 35)

4 Concert in D groot  – Concerto in D major                                                                                                         allegro (naar BWV 169)
adagio (naar BWV169)
presto (naar BWV 49)

2  Kunst der Fuge

Strijkers en klavecimbel spelen in afwisseling alle Fuga’s, en tot besluit het befaamde “sterfbedkoraal”.

Strings and harpsichord play all the fugues in alternation, concluding with the so called “deathbed choral”.


3  D
e keus van Anna Magdalena 

Bach’s tweede vrouw was een goede zangeres. De cantates in dit programma zouden door haar gezongen kunnen zijn. Ze kopieerde vele partituren van haar man en hij schreef voor het een prachtig klein boekje: het beroemde “Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach”, waarin we ook de prachtige aria “Schlumm’re ein” uit cantate 82 vinden.

Met medewerking van sopraan en fluitist.

J.S. Bach                             Concert voor Orgel of Klavecimbel
J.S.Bach                              Dansen en liederen uit “Clavierbüchlein für Anna Magdalena Bach”
en muziek in haar handschrift
J.S.Bach                              Non se che sia dolore, BWV 209

J.S.Bach                              Ouverture h moll, BWV 1067 (met fluit)
J.S.Bach                              Ich habe genug, BWV 82a

3  Anna Magdalena’s choice

Bach second wife Anna Magdalena was a great singer. The cantatas in this program could very well have been sung by her. She copied many scores from her husband and he wrote for her a beautiful little book, the famous “Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach”, in which we also find the beautiful aria “Schlumm’re ein” from cantata 82.

In corporation with soprano and flute.

J.S. Bach                             Concerto for Organ or Harpsichord.
J.S.Bach                              Movements and songs from “Clavierbüchlein für Anna Magdalena Bach”
and music of her handwriting.
J.S.Bach                              Non se che sia dolore, BWV 209

J.S.Bach                              Ouverture h moll, BWV 1067 (with flute)
J.S.Bach                              Ich habe genug, BWV 82a

4  Bach, Cantates en Johannes Passion

In samenwerking met zangers worden cantates en zelfs de Johannes Passion van Bach uitgevoerd in enkelvoudige bezetting. Uit dit rijke repertoire, aangevuld met muziek van andere Duitse componisten, zijn op verzoek vele programma’s samen te stellen.

4  Bach, cantatas and St.Johns Passion

In coorporation with singers, cantatas and even St.John’s Passion are executed in single scoring. From this rich repertoire, together with music of other German composers, many programmes can be made on request.

 

5 Mozart en de Londense Bach

Hoe het wonderkind zijn inspiratie vond bij Bachzoon Johann Christian.

Toen de Mozart als wonderkind in Londen optrad, ontmoette hij daar Johann Christian Bach, de zoon van de grote Johann Sebastian Bach. Het verhaal gaat dat Wolfgang samen met Johann Christian, staande tussen zijn knieën, met vier handen op het klavier speelde. Ze zullen het vast over de muziek van vader Bach hebben gehad, die door Wolfgang zijn hele leven werd bewonderd. Maar ook de muziek van Johann Christian, die zijn stijl had aangepast aan de smaak van zijn tijd en het Londense publiek, heeft onmiskenbaar invloed op hem gehad.

Wetend dat Mozart ook in de Nederlanden is geweest, waar hij overal waar het kon op de orgels heeft gespeeld, is het mooi om zijn muziek hier weer op orgel te spelen, en zelfs te zoeken naar meer werken die zich daarvoor lenen.
In dit programma vond zo een nieuwe bewerking van KV 374 een plek. Deze vioolsonate is indertijd al fraai bewerkt tot een klarinetkwartet (KV 317d). Maar met kleine aanpassingen ontstond een versie waarin het orgel de plaats van de klarinet inneemt en een ensemble-instrument is geworden naast de strijkinstrumenten.

Programma

1 Concerto in Es (opus VII no.5)                       J.Chr.Bach (1735-1782)
Allegro – Andante – Allegro
2 Sonate in A (opus 17 no.5)                               J.Chr.Bach
Allegro – Presto
3 Mozart, Concerto in Es (KV 107 no.3)         J.Chr.Bach /W.A.Mozart (?)
Allegro – Rondo, Allegretto
4 Andante in F (KV 616)                                       W.A.Mozart (1756-1791)
5 Kwartet in Bes (naar KV 378/KV317d)        W.A.Mozart
Allegro Moderato – Andante Sostenuto – Rondo Allegro

 

6  Mozart

In elke stad waar hij kwam bespeelde hij het orgel, hij was er verzot op. Het orgel komt maar in enkele van zijn werken voor, maar in dit programma hoort u hoe hij gebruikt zou kunnen hebben. Zijn jeugd-idool Johann Christian Bach is in deze muziek nooit ver weg.

Kerksonate in G, KV 328                                   W.A.Mozart (1756-1791)
Concert in Es, opus VII, nr.5                            J.Chr.Bach (1735-1782)
Adagio en Rondo in a/A, KV 617                     W.A.Mozart
Concert in Es, KV 107, nr.3                                J.Chr.Bach/ W.A.Mozart
Concert in D, KV 175                                           W.A.Mozart

6  Mozart

In every town he visited, he played the organ, he adored it. We find the organ only rarely in his works, but in this program you’ll hear how he could have used it. His youth-idol Johann Christian Bach is always just around the corner.

Church Sonata in G, KV 328                            W.A.Mozart (1756-1791)
Concerto in Es, opus VII, nr.5                         J.Chr.Bach (1735-1782)
Adagio and Rondo in a/A, KV 617                 W.A.Mozart
Concerto in Es, KV 107, nr.3                            J.Chr.Bach/ W.A.Mozart
Concerto in D, KV 175                                       W.A.Mozart

 

 7  De Grote Drie

Bach, Händel en Scarlatti, allen geboren in 1685.

1 Concerto in Bes, voor orgel en strijkers                                                   G.F.Händel
gebaseerd op Concerti Grossi opus 3, nr. 1 en 2.

De bekende orgelconcerten van Händel zijn vaak gebaseerd op bestaande delen uit andere  werken. Dit bewerkte concert geeft Händel een koekje van eigen deeg: de blazers-partijen worden op orgel gespeeld, de viool-solo behoudt haar rechten en bovendien wordt een onevenwichtig werk “verbeterd” door een andere samenstelling van de delen.

2 Sonates                                                                                                        D.Scarlatti
bewerkingen van Charles Avison, gebaseerd op de klavecimbel-sonates,
afgewisseld met enkele sonates, gespeeld op orgel.

Vooral in Engeland waren de Scarlatti-sonates zeer populair. Al in de 18de eeuw maakte Charles Avison bewerkingen als Concerti Grossi voor strijkorkest. De langzame delen van zijn Concerti zijn minder geslaagd, en worden in dit programma vermeden door af te wisselen met sonates die op orgel gespeeld worden: het instrument waarop Händel Scarlatti versloeg in de befaamde “wedstrijd” tussen de twee.

3 Concert in D, voor orgel en strijkers                                                         J.S.Bach
gebaseerd op sinfonia’s uit cantates, waaronder BWV 1045 (oorspronkelijk onvoltooid) en BWV 29,
gebaseerd op de bekende prelude voor vioolsolo in E)


7 The big three

Bach, Händel en Scarlatti, all born in 1685.

1  Concerto in B flat major, for organ and strings                                   G.F.Händel
Based on Concerti Grossi opus 3, nr. 1 en 2.

The wellknown organ concertos of Handel are often base don movements from other Works.
This arrangement gives a reply to Handel: wind-parts are played on organ, de violin solo keeps it’s rights and only the best movements are chosen.

2 Sonatas                                                                                                                   D.Scarlatti
Arrangements by Charles Avison for strings and originals on organ.

Especially in England Scarlatti’s Sonatas became very popular. Still in the 18th century Charles                Avison arranged them as Concerti Grossi for strings. De slow movements are less worth  playing and are in this program replaced by sonatas played on the organ: the instrument on which Handel beated Scarlatti in the famous contest between the two.

3 Concert in D, voor orgel en strijkers                                                             J.S.Bach
Based on sinfonia’s from cantatas, among which BWV 1045 (originally unfinished)
and BWV 29 (based on the well-known prelude for violin solo in E major).