links

http://stichtingvoordewind.org/
Stichting Voor de Wind brengt sinds het jaar 2000 het orgel op een nieuwe manier voor het voetlicht.
De combinatie tussen orgelmuziek en andere kunstvormen (dans, circus, stomme film, theater, etc.) is daarbij het middel om een nieuw publiek te bereiken. Er zijn verschillende orgelfestivals geweest, waarvan speciaal ‘Connecting Arts’ genoemd moet worden als grote internationale onderneming, die met financiële steun van de Europese Gemeenschap tot stand is gebracht.
Momenteel zijn in productie de kindervoorstelling Doolhoofd, Water & Fire (saxofoons en orgel) en Cineconcerten in Utrecht.
Reitze Smits is artistiek leider van Stichting Voor de Wind.


Als docent is Reitze Smits verbonden aan twee muziekvakopleidingen.
Het Utrechts Conservatorium:
http://www.hku.nl/Opleidingen/UtrechtsConservatorium/OverHKUUtrechtsConservatorium1.htm
Het Lemmensinstituut in Leuven (België):
http://www.luca-arts.be/lemmens


Als organist is Reitze Smits verbonden aan de Grote Kerk in Vianen. Naast cantor en hoofd-organist Rienk Bakker speelt hij regelmatig in diensten van de PKN en geeft concerten en lessen op het Thomas-orgel.
Informatie over het Thomas orgel: http://www.hetorgel.nl/norgel2011-02c.htm
Een demonstratie van het orgel op youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GJ4nuKw7ItA